a multilingual classification system for cultural content

Whether you need to index your own collection of pictures or texts, or want to discover how other researchers and institutions have indexed theirs, this is the place to start.

You can do simple and sophisticated keyword searches, browse the Iconclass schedules, and study how others have used Iconclass to describe hundreds of thousands of objects. The pictures that accompany Iconclass are not an intrinsic part of the Iconclass system, but merely serve as samples to illustrate the possible use of the system.

For more information about the Iconclass Classification System see www.iconclass.nl

Iconclass as Linked open Data

for more information on using this site as an API, and how to retrieve texts for Iconclass codes, see /help/lod

Wil je ICONCLASS in het Nederlands gebruiken?

Heb je een achtergrond in Kunstgeschiedenis of een verwant vakgebied en is Nederlands je moedertaal (of beheers je het Nederlands alsof het je moedertaal is)?

Doe dan mee aan het vertalen van ICONCLASS in het Nederlands.

Hoe dan?

We hebben ICONCLASS klaargezet in het Engels en Duits in een gedeeld GoogleDocs spreadsheet, zodat we er met een groep vrijwilligers aan kunnen werken. De gekozen vrijwilligers kunnen als groep van redacteuren daadwerkelijk gaan vertalen. De rest van de wereld kan meekijken met de vorderingen omdat het spreadsheet met een “read-only” beperking voor iedereen zichtbaar zal zijn.

Jullie zijn gek, dat gaat nooit lukken!

We zouden het niet voorstellen als het al niet een keer gedaan was - maar dan in het Portugees. Daarbij volgden we dezelfde procedure en dat ging verrassend goed. Het is dus eigenlijk genant dat we dit voor het Nederlands nog niet gedaan hebben, terwijl ICONCLASS in Nederland is ontstaan en wordt bijgehouden.

Graag een mail sturen aan eposthumus@gmail.com als je mee wilt helpen, met een korte uitleg waarom je jezelf geschikt acht als vertaler. Dan gaan wij aan de slag.